Powiat Jeleniogórski!

Starosta Jeleniogórski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Forum Przemysłowym, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 17-19 grudnia 2015 r.

Podczas spotkań w panelach dyskusyjnych, wykładach, prezentacjach, warsztatach swoje wystąpienia będzie miało szereg reprezentantów dużego i średniego biznesu, środowisk gospodarczych, eksperckich, naukowych, przedstawicieli administracji publicznej, którzy rzedstawią między innymi,  tematykę związaną z przemysłem ciężkim, przetwórczym, ochroną środowiska, infrastrukturą, turystyką, transportem, logistyką, innowacjami, przemysłem rolno – spożywczym, inwestycjami proeksportowymi. 

Wydarzenie to przyciągnie ponad 500 uczestników zarówno z Polski, jak i z zagranicy wśród nich nie powinno zabraknąć przedstawicieli naszego regionu reprezentujących biznes, samorząd terytorialny, środowiska naukowe.

Zaproszenie i rekomendacja na Forum Przemysłowe Karpacz 17-19 grudnia 2015 r.

Strona internetowa Organizatora Forum

Informujemy, że zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wskazać osoby do składu komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez te organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które wezmą udział w konkursie.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 30 listopada br. ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • kultury fizycznej i sportu w 2016 roku, 
  • turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Wykaz załączników:

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: kultura fizyczna i sport;

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: turystyka i krajoznastwo;

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

 

Konwent Starostów województwa dolnośląskiego w Sycowie

Podczas konwentu starostów województwa dolnośląskiego w Sycowie, odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Powiatów w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Powiat Jeleniogórski zajął pierwsze miejsce w kategorii współzawodnictwa na najbardziej usportowiony powiat w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży i Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży w roku szkolnym 2014/2015. Współczynnik usportowienia w przypadku naszego powiatu wyniósł 10,56, przynosząc tym samym zdecydowane zwycięstwo. Statuetkę oraz dyplom dla Powiatu Jeleniogórskiego z rąk Dolnośląskiej kurator oświaty Beata Pawłowicz i Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Michalaka  odebrali Wiesław Dzierzba - dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu oraz Bronisława Kuchmistrz - wiceprezes PSZS.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:

Roboczego projektu „PROGRAMU ROZWOJU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.

Opracowany „Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2020” będzie  dokumentem o znaczeniu strategicznym i planistycznym oraz posłuży do skutecznego zarządzania rozwojem naszego  regionu wspólnie przez władze naszego Powiatu i władze Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, także wspólne z przedstawicielami różnych środowisk społeczno-gospodarczych.

Koniecznym zatem jest  podjęcie szerokich konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, aby doprowadzić do opracowania ostatecznej wersji „Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2020”.

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na 18. edycję Międzynarodowych Targów TOURTEC'2016, które odbędą się w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym w dniach 6-7.05.2016 r. Na tle bogatego historycznie i kulturowo regionu jeleniogrskiego, targi są miejscem spotkań i dyskusji ludzi z branży turystycznej. Dlatego co roku dokładamy wszelkich starań, aby impreza została przygotowana perfekcyjnie, po to aby uczestniczący w niej wystawcy, mogli zaprezentować się z jak najlepszej strony. Zależy nam aby czas spędzony na targach umożliwił zawieranie nowych znajomości i zaowocował orzystnymi kontaktami. 

Jest nam niezmiernie miło, że dotychczas targi gościły licznych wystawców z Polski, Czech i Niemiec. Podczas ubiegłorocznej edycji stoiska wystawców odwiedziło 15 tys. osób. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.tourtec.pl

Tourtec banner

Anna Konieczyńska Targi Turystyczne Tour Salon Poznań 2015

Promocja Marki Karkonosze jest coraz skuteczniejsza efektem czego jest wyróżnienie w konkursie „Róża Regionów 2015” Powiatu Jeleniogórskiego w kategorii ”aplikacje mobilne” oraz miasta Szklarskiej Poręby w kategorii projekty specjalne gra terenowa „Magiczny Szlak Ducha Gór”. Konkurs organizowany jest przez dwutygodnik branży turystycznej „Aktualności Turystyczne”. Nagrodzona aplikacja mobilna to efekt projektu „Promocja Karkonoszy” realizowanego w bieżącym roku przez Powiat Jeleniogórski - Wydział Promocji, Kultury i Sportu zawierająca kompendium wiedzy o naszym regionie dostępna na Google play a także na stronie internetowej www.visitkarkonosze.com. Wyróżnienie odebrała Pani Anna Konieczyńska – Starosta Jeleniogórski podczas odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targów Turystycznych „Tour Salon”.