Powiat Jeleniogrórski realizuje nastepujace projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych:

 

1. Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim

Dzięki dofinansowaniu Starostwo Powiatowe będzie mogło przeprowadzić inwestycję pozwalającą mieszkańcom powiatu na skorzystanie z możliwości załatwiania swoich spraw w sposób zdalny tj. za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo wdorożone rozwiązania pozwolą na elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz urzędu.

 

2. Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy

Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości służb, wzmocnienie i uzupełnienie wyposażenia sprzętowego, środków ochrony osobistej strażaków oraz zwiększenie poziomu wyszkolenia poprzez organizowanie cyklicznych edycji Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych. Projekt w kompleksowy sposób wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa turystów oraz mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.