Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 42-43 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa materiałów pędnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze"
(nr postępowania: BZP.272.2.40.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=8&eid=441

Termin składania ofert: do godz. 12:00 w dniu 21.08.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie" (znak sprawy: BZP.272.1.12.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-12

W dniu 7 września 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II i III zamówienia oraz o unieważnieniu Części I zamówienia.

 

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Powiatu Jeleniogórskiego” (nr postępowania: BZP.272.2.38.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=434

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 2 sierpnia 2017 r. (UWAGA: termin NIEAKTUALNY!)

UWAGA: w dniu 28.07.2017 r. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Powyższe wynika z konieczności przygotowania odpowiedzi na zapytania do treści Rozeznania cenowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.07.2017 r. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na w/w stronie internetowej nie później niż do dnia 01.08.2017 r.

AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO GODZ. 12:00 W DNIU 4 SIERPNIA 2017 R.

 

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 261,29 ha"  (znak sprawy: BZP.272.2.37a.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=433

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 3 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrwalenie punktów znakami granicznymi (kamienie graniczne)” (BZP.272.2.36.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=431

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 31 lipca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych" (znak sprawy: BZP.272.1.11.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-11

W dniu 31 lipca 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: "Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie ustalenia wartości dwóch nieruchomości położonych w Gminie Jeżów Sudecki  (znak sprawy: BZP.272.2.35.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=7&eid=429

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 09:00 w dniu 18 lipca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasta Karpacza" (BZP.272.2.31.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=6&eid=422

Termin składania ofert upływa o godz. 11:00 w dniu 29 czerwca  2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej" (znak sprawy: BZP.272.1.10.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-10

W dniu 30 czerwca 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic nieruchomości oraz utrwalenie punktów znakami granicznymi (kamienie graniczne)” (BZP.272.2.32.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=6&eid=417

Termin składania ofert upływa o godz. 14:00 w dniu 7 czerwca  2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.