Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 42-43 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.2.45.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=463

 

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 25.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Karpaczu obręb 0002" (nr postępowania: BZP.272.2.46.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=462

Przedmiotwe postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 22 września 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne na w/w stronie internetowej.

Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie podziału dwóch nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa" (nr postępowania: BZP.272.2.43.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=461

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 20.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 7 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.16.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-16

W dniu 27 września 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy, że w dniu 4 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Karpaczu obręb 0002" (nr postępowania: BZP.272.2.41.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=9&eid=451

Termin składania ofert - do godz. 9:00 w dniu 11.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych" (nr postępowania: BZP.272.1.15.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-15

 

W dniu 4 października 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa pięciu zestawów komputerowych" (znak sprawy: BZP.272.1.14.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-14

W dniu 13 września 2017 r. na w/w stronie internetowej Zamawiającego opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podjął decyzję o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych" (znak sprawy: BZP.272.1.13.2017).

W dniu 24 sierpnia 2017 r. na n/p stronie internetowej Zamawiającego opublikowana została Informacja o unieważnieniu przedmiotwego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-13

 

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania: BZP.272.2.33.2017)

UWAGA: W dniu 24.08.2017 r. Zamawiający dokonał zmian w opisie poszczególnych pozycji (tj.: 71 i 72), które zostały podane w Formularzu ofertowym oraz w Projekcie umowy (w zakresie części II zamówienia). W związku z powyższym Wykonawcy winni korzystać z dokumentów oznaczonych dopiskiem: „PO ZMIANACH Z DNIA 24.08.2017r.”

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=8&eid=443

Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 29.08.2017 r..(termin nieaktualny!!!)

Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 31.08.2017 r.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Opracowanie inwentaryzacji budowlanej dla budynku ośrodka wczasowego JAGODA w Karpaczu” (nr postępowania: BZP.272.2.39.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=8&eid=442

Termin składania ofert - do godz. 13:00 w dniu 18.08.2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.