Skład Rady Powiatu V Kadencji

EUGENIUSZ KLEŚTA (Mysłakowice) Przewodniczący Rady Powiatu

LESZEK SUPIERZ (Kowary) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI (Miłków) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Pozostali członkowie Rady Powiatu

Wiesława Bąk Piechowice
Sławomir Celt Janowice Wielkie
Bogusław Chodak Siedlęcin
Mirosław Górecki Kowary
Bogdan Kamiński Janowice Wielkie
Anna Konieczyńska Dziwiszów
Jarosław Kotliński Kowary
Paweł Kwiatkowski Rybnica
Julian Lachowicz Szklarska Poręba
Rafał Mazur Piechowice
Jerzy Pokój Karpacz
Grzegorz Rybarczyk Piechowice
Andrzej Sztando Jeżów Sudecki
Grzegorz Truchanowicz Karpacz
Andrzej Walczak Karpacz
Jacek Włodyga Karpacz

 

Status prawny Rady Powiatu Jeleniogórskiego określają:

  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r.  poz. 1445),
  2. Statut Powiatu Jeleniogórskiego ustalony przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą nr XIII/85/07 z dnia 29 listopada 2007 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128 i z 2015 r. poz. 1641 i 2381).