Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
pod nr. tel. 75 64 73 222, 228

ul. Podchorążych 15, pok. 202
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykazy nieruchomości do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Podgórzynie obręb 0004 Miłków, w granicach działki nr 376/5o powierzchni 2,32 ha.

Działka nr 376/5– niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Działka nieurządzona, w części zadarniona, zachwaszczona, zakrzewiona, porośnięta drzewami liściastymi i iglastymi oraz samosiejkami tych drzew. Na części działki urządzony jest warzywnik. W części działka zalesiona o charakterze parkowym ze ścieżkami gruntowymi, wypiętrzeniami skalnymi, luźnymi głazami. 
Na działce zlokalizowany jest parking samochodowy o nawierzchni betonowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w50 i wA65, napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, kabel energetyczny niskiego napięcia. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, o różnym stopniu nachylenia, 
w kierunku południowym i wschodnim. Działka średnio nasłoneczniona.

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonejw Janowicach Wielkich obręb 0002 Komarno

Nieruchomość położona jest na terenie Gminy Janowice Wielkie obręb 0002 Komarno, w granicach działki nr 125/3 o pow. 0,19 ha. Nieruchomość zabudowana ruinami budynku prawdopodobnie mieszkalno-gospodarczego. Nieruchomość jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Kształt zbliżony do prostokąta o nachylonym ukształtowaniu nawierzchni. Obecnie nieruchomość nie posiada żadnych przyłączy infrastruktury technicznej. Nieruchomość porośnięta samosiejkami krzewów i drzew.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Komarno, uchwalonym przez Radę Gminy Janowice Wielkie uchwałą Nr XXXIII/156/2017 z dnia 30.11.2017 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 101 MN – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonejw Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja, obręb 0007, do właścicieli działek sąsiadujących z nieruchomością. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja, obręb 0007, w granicach działki nr 42/4 o pow. 0,0307 ha. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, posiada nachylone ukształtowanie nawierzchni. Cechy nieruchomości i jej lokalizacja wskazuję, że przedmiotowa nieruchomość nie może funkcjonować samodzielnie. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniami  nieruchomości sąsiednich i niezagospodarowana – porośnięta roślinnością trawiastą i krzewiastą. Nieruchomość nie posiada żadnych przyłączy infrastruktury technicznej.  

Zgodnie z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miasta Szklarska Poręba uchwałą XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Karpacz, ul Nadrzeczna 1

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonejw Karpaczu przy ul. Nadrzecznej nr 1, w granicach działki nr 316/4 o pow. 0,6375 ha, obręb 0002, Kw. nr JG1J/00000440/4

Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem wczasowym o charakterze wypoczynkowym o powierzchni użytkowej 2315,39 mwraz z łącznikiem i budynkiem kuchni oraz jadalni (zabudowania tworzą zwarty kompleks). Od strony północnej do zabudowań przylega obszerny parking utwardzony nawierzchnią betonową. W sąsiedztwie zlokalizowany jest budynek trafostacji oraz murowana osłona śmietnika. Północna część działki zagospodarowana jest jako teren zielony, z murkiem oporowym i utwardzoną ścieżką. Część południowa znacznie wypiętrzona w stosunku do zabudowań, również stanowi teren zielony  z pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi.