Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
pod nr. tel. 75 64 73 222, 228

ul. Podchorążych 15, pok. 202
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykazy nieruchomości do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przesiece gm. Podgórzyn w granicach działki nr 313/12 o pow. 1,37 ha

Działka zabudowana budowlami i urządzeniami o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Kształt działki nieregularny. Działka aktualnie nieurządzona i nieogrodzona. Na działce występują wypiętrzenia skalne oraz luźne głazy. Działka w dużej części zalesiona kilkudziesięcioletnimi drzewami iglastymi oraz drzewami liściastymi, a także kilkunastoletnimi samosiejkami tych drzew. Ukształtowanie ternu zróżnicowane, w niewielkiej części wypłaszczone, w dużej części nachylone w kierunku północnym i zachodnim. Miejscowo teren podmokły z charakterystyczną roślinnością. Działka średnio nasłoneczniona. Na działce zlokalizowane są nieużytkowane budowle o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj.: żelbetonowa niecka basenu kąpielowego odkrytego, boisko o nawierzchni asfaltowej, boisko o nawierzchni żwirowo-trawiastej oraz mury oporowe, schody terenowe betonowe i studnia zasilająca basen. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa Wa150, wzdłuż granicy działki przylegającej do ulicy Karkonoskiej i sieć gazowa g63. Na działce zlokalizowany jest fragment przyłącza energetycznego do nieczynnych słupów oświetleniowych przy boisku szkolnym. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie w granicach działki nr 196 o powierzchni 0,9285 ha, Kw. JG1J/00056785/1

Działka niezabudowana, nieurządzona, nieogrodzona. Działka w części północno-wschodniej oraz wzdłuż granic zadrzewiona i zakrzewiona. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, w części wypłaszczenie, w części nachylenie w kierunku południowo-wschodnim. Miejscowo teren podmokły. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogą gruntową nieurządzoną, dalej drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.  

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonejw Starej Kamienicy obręb 0008 Rybnica

Nieruchomość położona jest na terenie Gminy Stara Kamienica i oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125 o powierzchni 0,27 ha. W południowo-zachodniej części działki zlokalizowane są ruiny budynku mieszkalnego lub o charakterze budynku gospodarczego – prawdopodobnie jednopiętrowym, niepodpiwniczonym. Obiekt jest całkowicie zdewastowany.

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do rombu, ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość nieogrodzona, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej od południowo-zachodniej strony. Znaczną część stanowią nieużytki, drzewa oraz krzewy. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. 

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kowarach obręb 0005:

Nieruchomości położone są w zachodniej części Kowar w strefie peryferyjnej miasta – Krzaczynie. Nieruchomości zbywane są wraz z udziałem w działce nr 104/17 stanowiącą drogę wewnętrzną.

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej 16, w granicach działki nr 230 o pow. 0,2129 ha, obręb 0003, Kw. nr JG1J/00067877/8

Nieruchomość położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej 16 w północno-wschodniej części miasta Szklarska Poręba Dolna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pensjonatowa oraz tereny zielone.

Nieruchomość zabudowana, zabudowa zlokalizowana jest w części środkowej nieruchomości i stanowi ok. 6 % powierzchni działki. Wokół budynku teren jest wypłaszczony i utwardzony, stanowi on dojazd do budynku i parking samochodowy, place zabaw i zielone tereny rekreacyjne. Teren porośnięty jest licznymi drzewami i krzewami, częściowo zagospodarowany elementami małej architektury. Działka posiada dostęp do wszystkich mediów miejskich: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz oraz bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi.