Powiat Jeleniogórski!

Rozdanie promes 11.03.2019 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

11 marca 2019 r. Wojewoda Dolnośląski przekazał promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Do 33 gmin i powiatów z regionu trafią blisko 74 mln zł na m.in. przebudowy dróg lokalnych i mostów oraz budynków użyteczności publicznej.

Miło nam poinformowac, że Powiat Jeleniogórski, reprezentowany przez Starostę Jeleniogórskiego Krzystofa Wisniewskiego, był jednym z samorządów, którym przekazane promesy pozwolą m.in. na remonty dróg gminnych i powiatowych. W naszym przypadku 4 847 220 zł zostanie przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej etap I, Radomierz – Janowice Wielkie.

Promesa dla Powiatu Jeleniogórskiego na budowę drogi Radomierz-Janowice Wielkie

Zdjęcia dzięki uprzejmości Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego