Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

W dniu 6 listopada 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Dostawa trzech samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania: BZP.272.1.13.2019). Postępowanie podzielone jest na dwie części.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-13-19

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 19.11.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 28 października 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania: BZP.272.1.11.2019). Postępowanie podzielone jest na dwie części.

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-11-19

Uwaga: zmianie uległ termin składania ofert - aktualny termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 15.11.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 24 października 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Wycinka 103 drzew wraz z pracami porządkowymi oraz nasadzeniami zastępczymi” (nr postępowania: BZP.272.1.12.2019)

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-12-19

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 06.11.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 21 października 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania” (znak BZP.272.2.38.2019)

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=10&eid=699

termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 25 października 2019 r.

zapraszamy do udziału w postępowaniu

W dniu 26 września 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania: BZP.272.2.36.2019).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=9&eid=696

Termin składania ofert - do godz. 13:00 w dniu 04.10.2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

W dniu 24 września 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym: 2019-2020" (nr postępowania: BZP.272.1.10.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-10-19

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 04.10.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 16 września 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego do kwoty 10.000 euro pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości” (znak BZP.272.2.35.2019)

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=9&eid=693

termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 20 września 2019 r.

zapraszamy do udziału w postępowaniu

 

W dniu 3 września 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (nr postępowania: BZP.272.2.34.2019).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=9&eid=690

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 10.09.2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego pn.: "Kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynku Powiatu Jeleniogórskiego” (BZP.272.2.32.2019)

termin składania ofert: do godz. 15:00 w dniu 03.09.2019 r.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniem do treści Rozeznania cenowego, w dniu 29.08.2019 r. dokonał zmiany zapisów ust. 3 Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=688

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (nr postępowania: BZP.272.2.33.2019)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania na stronie internetowej:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543#

 (Baza Konkurencyjności)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=684

Termin składania ofert do godz. 9:30 w dniu 29.08.2019 r.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dniu 27.08.2019 r. w związku ze zmianą Ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod Nr 22543, tj. uzupełnieniem jego treści – przedłużył termin składania ofert i wprowadził w tym zakresie zmiany w treści Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty. Wcześniejsza (nieobowiązująca obecnie) wersja Zapytania ofertowego zostanie usunięta z  w/w stron internetowych w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanego Zapytania ofertowego. Wykonawcy winni korzystać z Zapytania ofertowego uwzględniajacego zmianę z dnia 27.08.2019 r.

Aktualny termin składania ofert: do godz. 9:30 w dniu 03.09.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Sprzedaż, dostawa ławek i krzeseł oraz foteli biurowych (krzeseł) obrotowych
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” (znak sprawy:  BZP.272.2.30.2019)

termin składania ofert: do godz. 14:00 w dniu 23.08.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=683

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.