Powiat Jeleniogórski!

Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, utworzone w byłej sali konferencyjnej, dzięki udziałowi Powiatu Jeleniogórskiego w projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe z partnerami: Miastem Jelenia Góra oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Libercu otrzymało wybitnego patrona, którym został Władysław Bartoszewskiprzez lata aktywny uczestnik wydarzeń na scenie politycznej, społecznej, kulturalnej, znany z ciętego języka i ostrych sądów, spotykał się również z krytyką, ale nawet jego adwersarze przyznawali, że był postacią nietuzinkową, wyróżniającą się w polskim życiu publicznym.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości Protokół z wyborów do Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Jak wynika z protokołu dla wyboru Rady Powiatu Jeleniogórskiego w Powiecie Jeleniogórskim utworzono 5 okręgów wyborczych, w których wybrano łącznie 19 radnych. Komisja stwierdziła, że w poszczególnych okręgach wyborczych mandaty przypadły następującym listom:

Uwaga uległy zmienie godziny funkcjonowania biura Rzecznika Praw Konsumenta. Z aktualnym czasem pracy biuro mozna zapoznać się na stronie

W piątek (05 października) w „Restauracji Chata za Wsią” odbyły się  XXI Karkonoskie Spotkania Turystyczne, podczas których wręczono prestiżowe Nagrody Starosty Jeleniogórskiego „Liczyrzepy”. W ceremonii uczestniczyły delegacje powiatów partnerskich z Niemiec m.in.: wicestarosta powiatu Bamberg Johann Fister z małżonką, delegacja Rady Partnerskiej z Aachen, burmistrz miasta Stegaurach Thilo Wagner, Hana Semelková z Jablonca nad Nysą, burmistrzowie i wójtowie z powiatu jeleniogórskiego, powiatowi radni oraz dyrektorzy i prezesi firm turystycznych. Nagrody „Liczyrzepy” wręczyła kapituła konkursu w składzie: Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska, przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Supierz oraz dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Wiesław Dzierzba.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości godziny pełnienia dyżurów w siedzibie Komisji przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze w przeddzień oraz w dniu głosowania:

  • Sobota 20 października 2018 r. w godz. 1000 - 2000
  • Niedziela 21 października 2018 r. od godz. 700

ikona pdf Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Jeleniej Górze podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Jeleniogórskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ikona pdf Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow

Zarząd Powiatu ogłasza Konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019.

Wszelkie informacje oraz formularze niezbędnych do złożenia dokumentów można pobrać ze strony BIP Starostw Powiatowego